Polyphocs C7

Công dụng: Polyphos C7

  • Tạo giòn dai, cứng cho sản phẩm
  • Ổn định PH, hạn chế sự phát triển của vi sinh vật, giữ màu sắc và hương vị tự nhiên của thịt.
  • Liên kết cấu trúc , giữ nước, tạo nhũ, giúp tăng trọng cho sản phẩm từ: 4 – 6%

Hàm lượng sử dụng:  2 – 4 gr /kg sản phẩm

Công dụng: Polyphos C7

  • Tạo giòn dai, cứng cho sản phẩm
  • Ổn định PH, hạn chế sự phát triển của vi sinh vật, giữ màu sắc và hương vị tự nhiên của thịt.
  • Liên kết cấu trúc , giữ nước, tạo nhũ, giúp tăng trọng cho sản phẩm từ: 4 – 6%

Hàm lượng sử dụng:  2 – 4 gr /kg sản phẩm

Cách sử dụng: 

  • Hàm lượng Polyphos C7 tương ứng vào nước lạnh vừa đủ, để tủ mát hoặc cho trực tiếp vào khi xay.
  • Khi cho Polyphos C7 vào giai đoạn đầu của quá trình xay, trong cối đã có thịt.
  • Để phát huy tối đa tính năng của Polyphos C7 thì nhiệt độ mộc sau khi xay phải bảo đảm <=120c